topp bild

Skåvsjöholm cookies

Skavsjoholm.se använder sig av cookies (bland annat Google analytics) för att utvärdera hemsidan. Inga personliga uppgifter samlas in när du navigerar på hemsidan utan endast aggregerad information om hur sidan används samlas in. Detta görs bland annat för att optimera sidan och underlätta navigering.

Fyller du i ett frågeformulär eller lämnar din e-mailadress samlas informationen in för att bland annat kunna skicka nyheter, erbjudanden eller för att kunna svara på dina frågor.

Gör du en bokning delar du med dig av dina personuppgifter till Skavsjoholm.se som behöver dem för att kunna genomföra din order. Vi sprider inte dina kunduppgifter för några andra syften än att för kunna bekräfta det arrangemang du beställt.

Har du frågor är du välkommen att maila oss på info@skavsjoholm.se 

Skåvsjöholm – GDPR

Se här för Information om hantering av personuppgifter.