ISO 14001 och ISO 9001

Kvalitet i alla led är viktigt för oss och vi kvalitetscertifierades enligt ISO 9001 redan 2001. Vi är också miljöcertifierade enligt ISO 14001.  Hos oss är de inte bara dokument, utan miljö och kvalitetsarbetet är väl inarbetat och genomsyrar hela vår verksamhet. Allt för att du lugnt och tryggt ska kunna luta dig tillbaka och bara uppleva ditt möte på Skåvsjöholm! Vi bedriver sedan länge ett aktivt miljöarbete med strävan att minska miljöpåverkan från vår verksamhet och är oerhört stolta över att också vara ett av de första Svanenmärkta hotell- och konferensanläggningarna i Sverige. Fråga oss gärna så berättar vi mer!

Sedan 2016 bidrar vi dessutom med 100 000 kronor årligen till Naturskyddsföreningen och deras viktiga arbete att rädda Östersjön.