Behöver några deltagare närvara digitalt istället för på plats?

22 oktober 2021 10:51
Även om vi föredrar att mötas fysiskt så kanske inte alla alltid har möjlighet närvara.
Hos oss ingår alltid standardteknik för hybridmöten!

Andra inlägg som kan intressera dig