Gällande Coronaviruset

12 mars 2020 09:36

Internt på företaget har vi sedan tisdagen 10/3 gått upp i pandemiläge, även om det ännu ej är bestämt av myndigheterna, vi ville inte avvakta. Till grund ligger den pandemiplan vi upprättade vid svininfluensan och som fungerade mycket väl. Vi har ”bara” 19 anställda vilket underlättar kontroll och information jmf med anläggningar som har betydligt fler anställda då de inte bara arbetar med konferenser utan även privat- och affärsresenärer. Just det faktum att vi bara arbetar med konferenser minskar vår risk, företag/organisationer/myndigheter har en stor medvetenhet i den aktuella frågan. Har man en stor andel av sina gäster inom affärssektorn och framför allt privatresenärer blir det svårare.

Ingen anställd har tills idag uppgett att de kommer att genomföra någon utlandsresa under våren, även vår personal vill vara försiktiga och skydda sig och sina närmaste. Skulle fallet vara så att någon privat behöver resa utomlands kommer vi då att ta ställning till ev. hemkarens, beroende var vi då befinner oss i Corona- epidemin rent allmänt runt om i världen. Ingen anställd har heller haft någon kontakt med någon som varit i riskområden.

Planen innefattar bl. a hygienfrågor (inklusive familjemedlemmar), extra städning/desinficering av känsliga punkter på anläggning, ex. allmänna toaletter, ingen fysisk kontakt med gäster eller andra anställda, vid någon symtom av de tre angivna skall 1177.se först kontaktas innan man kommer till arbetet osv, detta gäller även om familjemedlem/nära anhörig/vän visar symtom, mm. För att detta inte skall bli en ekonomisk fråga har vi på Skåvsjöholm ”avskaffat” karensdagen från och med idag på morgonen, onsdagen den 11/3.

Vi tror att vi gör det vi kan i dagsläget, och vi har med vår uppdaterade pandemiplan och genom vår kommunikation med våra anställda runt resor och resplaner genomfört det som går att göra idag för att skydda våra anställda, kunder och därmed företaget, i det här fallet kan inget företag oavsett bransch garantera 100 %. Skulle vi få uppleva att vi får personal som drabbas så kommer de ej ha varit på arbetsplatsen enligt de direktiv vi har.

 

Skåvsjöholm AB / 2020 03 11