Effektiva och kreativa mötesmodeller

29 oktober 2015 16:14

Visste du att 25 procent av ett företags resurser går åt till möten?

Ändå sker inte kontroll och uppföljning av dessa mötens kvalitet i samma utsträckning. Vi på Skåvsjöholm vill tillsammans med Svenska Möten att dina möten ska vara effektiva och leda fram till det resultat du vill ha. Här kommer tre tips på enkla och effektiva mötesmodeller.

Walk and Talk

 • Promenera och tänka kreativt
 • Beslutsfattande och säkerställande av beslut
 • Arbeta parvis
 • Bestämt ämne
 • 30-60 minuters promenad
 • Rapportering
 • Sammanfatta och ta beslut

Powermöte

 • Kreativt tänkande under begränsad tid
 • Maximera antalet per grupp till 5-6 personer
 • Arbeta stående
 • Max 15 minuter
 • Behandla en enskild fråga
 • Fatta beslut under mötet

Ö-råd

 • Enas om gemensam lösning
 • Arbeta parvis
 • Förslag röstas ut efter hand
 • 3-4 förslag kvar när gruppen enats
 • Från 12 personer och uppå